Jesus kan ha sänkt sin hårlinje med en hårtransplantation

Jesus och hårtransplantation

Man är överens om att det har funnits en person som kallades för Jesus och som, gav upphov till kristendomen, levde i Palestina för cirka 2000 år sedan. Den kunskapen grundar sig främst på evangelierna som beskrev de sista åren i Jesu liv och hur han kunde förändrat sitt utseende genom att sänka sin hårlinje med en hårtransplantation. Under 2-3 år vandrade han runt i Palestina och predikade, diskuterade och samtalade med människor om livet och Gud. Hans 12 lärjungar var enkla människor med svagheter och brister som alla andra. Evangelierna i Bibeln är skrivna i ett syfte – att få människor att tro på det som evangelisterna lärt sig av Jesus.

Jesus föddes i Betlehem år 7 innan vår tideräkning. Han växte upp i Nasaret med sina föräldrar Maria och Josef. Det var först när han kom upp i 30-års åldern som han började undervisa och samla ihop sina 12 lärjungar, apostlar. Han anhölls av romerska soldater och anklagades för ”upproriskhet”, torterades och dömdes till döden, avrättades på ett kors och begravdes. Tre dagar senare återuppstod han och återvände till Gud.